10/05/2020 Privacy statement


In het kader de AVG vind je onderstaand het privacy statement van PaulSinnema.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PaulSinnema.nl verwerkt alleen uw persoonsgegevens als u zelf contact opneemt via e-mail en mij uw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:

Waarom zijn deze gegevens nodig?

PaulSinnema.nl verwerkt deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Volgen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PaulSinnema.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WordPress Statistieken

PaulSinnema.nl is een self-hosted WordPress weblog. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van de WordPress.com statistieken functie om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s en posts van deze blog. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij PaulSinnema.nl gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door PaulSinnema.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Uitschakelen of verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar paul@paulsinnema.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via paul@paulsinnema.nl

RSS Feed | Contact | Privacystatement | © 2022 Paul Sinnema